GE EN CZ


Auditorská, daňová a poradenská kancelář

Ing. Jana Schröpferováhome


služby


reference


kontakt


užitečné odkazySlužby:

Našim cílem je podporovat klienty v jejich úspěšném podnikání.
Poskytujeme služby zejména pro podnikatelské subjekty na bázi vzájemné důvěry a respektu v oblasti ekonomiky. Poskytujeme služby komplexní – zejména pro malé a střední podniky i služby specifické, úzce zaměřené na vyřešení konkrétní zakázky nebo problematiky:

• Audity
   - Ověření účetních závěrek, výročních zpráv a zpráv o vztazích
   - Provádění jiných typů dohodnutých ověřovacích postupů
   - Ověření projektů dotovaných z fondů EU

• Daňové poradenství
   - Zpracování daňových přiznání (včetně odkladů podání daňových přiznání)
   - Zastupování klienta před správcem daně
   - Konzultace v oblasti daní

• Účetní poradenství
   - Konzultace k účetní problematice (včetně firemních kombinací)
   - Odborný dohled nad vedením účetnictví (průběžný)
   - Kontrola vedení účetnictví (včetně systému vnitřních účetních směrnic)

• Zpracování, posuzování, správa projektů s podporou z fondů EU
   - Vyhledávání dotačních příležitostí pro klienty
   - Konzultace ke zpracování žádostí o finanční podporu
   - Hodnocení projektů v některých dotačních schématech
   - Konzultace při správě projektů příjemcem dotace

• Ekonomické poradenství, rozbory a analýzy
   - Komplexní ekonomické poradenství pro malé a střední podniky
   - Zpracování a konzultace podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti
   - Specifické ekonomické a finanční rozbory a analýzy (např. CBA)

• Přednášková, lektorská činnost
   - Přednášky a semináře z výše uvedených oblastí